قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025

درباره ما

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در كشورها،‌‌ هسته اصلي توليد علم و دانش هستند كه با تربيت نيروهاي كاردان و متخصص و پژوهشگر بر روند توسعه، توليد و افزايش توانمنديهاي جامعه تاثير مي گذارند. يكي از اقدامات مهم و اساسي، فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بين مراكز آموزش عالي و دانشگاهي با صنايع و دستگاههاي اجرايي، سازمان ها و موسسات دولتي و غير دولتي است.اين ارتباط منجر به عرضه انديشه ها و ايده هاي جديد به صنايع و موسسات گرديده، علاوه بر شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دانش پژوهان و دانشجويان، موجب ارتقاء علمي و عملي در بخش صنعت كشور و بهبود كيفيت در سازمان ها و موسسات خواهد شد.

  • به منظور سازماندهي امور و نيل به اين اهداف، در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، دفاتر ارتباط با صنعت و گروه هاي ارتباطات علمي و صنعتي شكل گرفته است.
  • از سويي ديگر شهر قم با داشتن حوزه علميه، علما و مراجع عاليقدر، نقش بسزائي در اشاعه و توليد علم داشته و دانشگاه صنعتی قم با واقع شدن در اين شهر و با داشتن ظرفيت هاي بالاي علمي و بهره گيري از اساتيد فعال در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي توانمندي هاي تحقيقاتي بسياري را دارا مي باشد كه با ايجاد تعامل با سازمان ها و مراكز دولتي و غير دولتي و بخش خصوصي مي توان از اين توانمندي ها در جهت بر طرف كردن نياز هاي كشور و توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش استفاده نمود .

«دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت» در سال 1393 در معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی قم تشكيل گرديد كه سعي در تحقق اهداف مذكور دارد.