قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025
کارشناس انباردار

کارشناس انباردار

ماه پیش
باز
حداقل دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایه و یا مدیریت صنعتی از دانشگاه دولتی 
شرح فرصت شغلی: 
1-آشنا با امور انبار داری 
2-دارای سابقه کاری مربوط 
3-آشنا کامل با office 
 
پست الکترونیکی
Email address
شماره تلفن
Mobile number
مکان

آگهی های جدید