قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025
کارشناس خرید

کارشناس خرید

ماه پیش
باز
حداقل دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه دولتی 
شرح فرصت شغلی: 
1-دارای روابط اجتماعی بالا و پیگیر 
2-انعطاف پذیر 
3-داشتن سابقه کاری مربوط مزیت محسوب می شود 
4-خرید مطابق با برگه سفارش 
5-پیگیری کلیه امور اداری و تجاری مواد خریداری شده تا زمان رسیدن به کارخانه 
6-پیگیری مشکلات مواد خریداری شده تا زمان رفع مشکل 
7-کلیه مسولیت ها و وظایف محوله از طرف مدیر مربوطه 
 
 
پست الکترونیکی
Email address
شماره تلفن
Mobile number
مکان

آگهی های جدید