قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025
کارشناس برنامه ریزی تولید

کارشناس برنامه ریزی تولید

ماه پیش
باز
شرح فرصت شغلی: 
حداقل دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه دولتی 
1-آشنا کامل با office 
2-آشنا به دانش و اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی 
3-آشنا به گزارش گیری 
4-فعال و سخت کوش 
5-دارای روحیه یادگیری بالا 
 
پست الکترونیکی
Email address
شماره تلفن
Mobile number
مکان

آگهی های جدید