قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025
نشست صمیمانه اعضاء محترم هیأت علمی  دانشگاه صنعتی قم با جناب آقای مهندس خسروانی نماینده محترم صنایع دفاعی بعثت
جمعه 29 تیر 1397 مدیر پرتال 51 0

نشست صمیمانه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم با جناب آقای مهندس خسروانی نماینده محترم صنایع دفاعی بعثت

نشست صمیمانه اعضاء محترم هیأت علمی گروه های مهندسی پلیمر و مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم با جناب آقای مهندس خسروانی نماینده محترم صنایع دفاعی بعثت روز سه شنبه مورخ 13/9/97 در سالن جلسات دفتر ارتباط با صنعت برگزار شد.
    در این نشست مهندس خسروانی توضیحاتی را در خصوص موضوعات پژوهشی اولویت دار صنایع دفاعی بعثت ایراد نمودند و در ادامه اعضاء هیأت علمی سوالاتی را در این خصوص مطرح و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در نهایت مقرر گردید طرفین ، همکاریهای خود را بصورت جدی تر دنبال نمایند.

عمومی