seda
qom logo qut logo

کارفرما؛ عرضه ها و نیاز ها

اگر نیاز به حل چالش کسب و کار خود، در قالب پروژه های صنعتی و فناوری هستید،
یا نیازمند خدمات تجاری سازی هستیدو یا نیاز به نیروی انسانی دارید ثبت نام کنید

ادامه

متقاضی؛ تقاضاها و نیازمندی ها

اگر دنبال شغل مناسب  تخصص خود هستید و یا در انجام پروژه های صنعتی، پژوهشی
و فناوری و یا در انجام خدمات تجاری سازی توانمند هستید ثبت نام کنید.

ادامه
0

نیاز به نیروی انسانی

0

نیاز پژوهشی، فناورانه و پروژه های صنعتی

0

نیاز به خدمات تجاری سازی

0

تقاضای شغلی و کار آموزی

0

توانمندی انجام پروژه پژوهشی، فناورانه و صنعتی

0

توانمندی ارائه خدمات تجاری سازی

تیم صدا متشکل از دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه صنعتی قم می‌باشد. این تیم کار خود را از سال 1399 آغاز کرده است. صدا معتقد است مشکل اصلی بیکاری در کشور با وجود ظرفیت‌های ارزشمند زیرساختی و شمار بالای نیروی انسانی جوان و آماده به کار، عدم وجود مهارت کافی در این نیروی انسانی و عدم توجه به شناخت کارفرما از ظرفیت های نیروی انسانی دانشگاهها ومراکز آموزشی می داند. تیم صدا سعی دارد شبکه به هم رسانی عرضه و تقاضا را باانگیزه‌تر برای کارجویان و کارفرمایان ایجاد نماید و تعریف پروژه‌های واقعی از طرف کارفرمایان را یک تعامل برد‌ برد برای کارجو و کارفرما می داند.

مشاهده آخرین عرضه ها و نیاز ها
نیاز به نیروی انسانی
بسپار سازه الوند
مهندس صنایع بسپار سازه الوند
نیاز به نیروی انسانی
شرکت پلیمر یاران
مهندس مکانیک شرکت پلیمر یاران
نیاز پژوهشی، فناورانه و پروژه های صنعتی
شرکت پلیمر یاران
مهندس پلیمر شرکت پلیمر یاران
نیاز به نیروی انسانی
شرکت پلیمر یاران
مهندس پلیمر شرکت پلیمر یاران
نیاز به نیروی انسانی
شرکت پلیمر یاران
پلیمر شرکت پلیمر یاران
مشاهده آخرین تقاضاها و توانمندی ها
تقاضای شغلی و کار آموزی
محمد امین عباس زاده
مهندس پلیمر محمد امین عباس زاده
تقاضای شغلی و کار آموزی
سید مرتضی موسوی
مهندسی عمران سید مرتضی موسوی
تقاضای شغلی و کار آموزی
توانمندی انجام پروژه پژوهشی، فناورانه و صنعتی
مهران سعادتمند
مهندس پلیمر مهران سعادتمند
تقاضای شغلی و کار آموزی
مهران سعادتمند
مهندس پلیمر مهران سعادتمند
تقاضای شغلی و کار آموزی
مهران سعادتمند
پلیمر مهران سعادتمند