قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025
برای صاحبان صنایع

می خواهید استخدام کنید؟
صاحبان مشاغل نیز می توانند با ثبت نام و درج آگهی های شغلی و کارآموزی از فرصت گزینش نخبگان دانشگاهی بهره مند شوند.

برای دانش آموختگان

می خواهید استخدام شوید؟
شما می توانید جهت اطلاع از بهترین فرصت های شغلی و کارآموزی وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید.