seda
qom logo qut logo

طرح همیار صنعت

معرفی طرح همیار صنعت
طرح همیار صنعت یک طرح چند وجهی است. مثلثی که در رئوس آن دانشگاه، صنعت و دانشجو قرار گرفته و برای هر کدام نقشی و نفعی دیده شده است. نقش اصلی در این طرح به مدیران صنعتی داده شده و در نتیجه نفع اصلی نیز در صورت مدیریت صحیح کار به آنان خواهد رسید. در این تفویض نقش، دانشجو و دانشگاه با تلاش در جهت حل مشکلات صنعت و بالندگی آن به صورت درونزا منتفع خواهند شد. در این طرح دانشجو محوریت اجرایی و ارکان ستادی را به عهده دارد. هدف طرح پرورش دانشجو و ارائه آموزش های لازم در جهت تقویت روحیه کارآفرینی و شناخت صنعت و مشکلات آنهاست. فعالیت دانشجو در صنعت او را مهیای کار و اشتغال می نماید و ممکن است در همان صنایع مرتبط با طرح جذب شود.

اهداف طرح همیار صنعت:
•  توانمندسازی دانشجویان
•  اشتغال زایی برای دانشجویان
•  کاربردی کردن دروس
•  تجربه کار عملی دانشجویان در محیط کار واقعی
•  بهره برداری از دانش و تجربه اساتید برای حل مشکلات صنعت
•  تقویت واحد های صنعتی فعال
•  حل مشکلات مرتبط با هر سازمان با نهاد زیرمجموعه
•  حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید

مزیتهای طرح همیارصنعت به تفکیک

مزایای این طرح برای دانشجویان :
آشنایی با صنعت و مشکلات مربوط به آن
مدت حضور دانشجو در طرح به عنوان سابقه بسیج برای فرد لحاظ می گردد.
مدت حضور دانشجو در طرح به عنوان بخشی از واحد کارآموزی محاسبه می گردد
اعطای گواهی نامه شرکت در طرح
آموزشیهای تخصصی و بهرهمندی از تخفیفات
مشارکت در طرحهای پژوهشی و ایجاد یک رزومه برای دانشجو

مزایای طرح همیار صنعت برای اساتید
تسهیلگری و تسریع در شناخت موضوع
شناخت دقیقتر و اولویت سنجی به نحوی که نگارش پروپوزال با دقت بیشتری انجام شود
کاهش ریسک رسیدن پروپوزال به انعقاد طرح پژوهشی
تیم سازی تخصصی برای اساتید
ارتباط موثرتر استاد با صنعت و شناخت عمیقتر

مزایای صنعت از این طرح
عارضه یابی صنعت و ارائه راهکارهای بهبود در جهت رفع مشکلات سطحی بدون هزینه
شناخت نیروهای مستعد از بین دانشجویان جهت به کارگیری در امور پژوهشی و آموزشی و اشتغال در صنعت
شناخت صنعت از ظرفیت آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
امکان برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی برای صنعت
رفع مشکلات صنعت از طریق فعالیت گروه همیار صنعت در قالبهای مختلف اعم از قرارداد پژوهشی،
فرصت مطالعاتی، پایان نامه دانشجویی و کارورزی در صنعت